Medlem

A corresponding text in English is given below.

 

Är du intresserad av ung samtidskonst? Som medlem i Galleri Pictura får du möjligheten att vara med och driva ett galleri och organisera utställningar. Du får inbjudningar till våra vernissager och aktiviteter såsom gallerirundor, specialvisningar på konstinstitutioner, diskussioner och konstvideokvällar. Du får också möjligheten att delta i vår modellteckning, samt 10% rabatt på konstnärsmaterial i butiken Ljungbergs Artist.

 

SÅ BLIR DU MEDLEM

Betala in på Plusgirokonto 15 82 80-8, ange namn.

Skicka även ett mejl till galleripictura@gmail.com, eller ett brev till vår postadress,  och ange ditt namn, adress och mejladress, för att meddela betalningen, ange MEDLEMSÄRENDE som ämne, samt MODELLTECKNING om du önskar delta i modellteckningen.

För medlemskap betalar man:

– 200 kr för två terminer, eller 150 kr för en termin.

– och 50 kr/tillfälle för modellteckningen när man besöker den. Ett prov-tillfälle tillåts utan medlemskap för 65 kr. Kom gärna tidigt innan teckningen börjar för betalning.

Medlemskort skickas digitalt per e-post för gruppmedlem att skriva ut. För frågor om medlemskort, kontakta styrelsen på e-postadress galleripictura@gmail.com och ange MEDLEMSÄRENDE som ämne.

 

IN ENGLISH

 

Are you interested in young contemporary art? As a member of Gallery Pictura you get the opportunity to be involved in running a gallery and organize exhibitions. You will receive invitations to our openings and activities such as gallery tours, special exhibitions at art-institutions, discussions and video-art evenings. You also get the opportunity to visit our model drawing workshops, and you get a 10% discount on artists material at the shop Ljungbergs Artist.

 

BECOME A MEMBER

Membership fee is paid to Pictura’s Plusgiro konto 158280-8, sign with your name.

Also send at the same time via e-mail to galleripictura@gmail.com, or mail to our postal adress, the following information: your name, adress and e-mail address to notify your payment. Subject the message MEMBERSHIP, and also MODEL DRAWING if you wish to participate in our model drawing.

For membership the payment is:

– 200 sek for two semesters, or 150 sek for one semester.

– and 50 sek/session for model drawing when/if you visit. One test-session without membership is 65 sek. Please arrive early for payment before session starts.

Membership cards are sent out digitally via e-mail for members to print themselves. Questions regarding membership, contact us at galleripictura@gmail.com and subject the letter MEMBERSHIP.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.