João Leonardo / Seven Seconds 22 okt – 12 nov 2011


Utställningen Seven Seconds på Galleri Pictura är en samling nyproducerade verk av den portugisiske konstnären João Leonardo. Här utforskar och fördjupar han det visuella formspråket från sin senaste utställning, där ett, i konstsammanhang, ovanligt men annars välkänt objekt samlats ihop för att skapa konstverken: cigarettfimpar. Materialets oetablerade status inom konstvärlden skapar en spännande paradox. Den smutsiga använda fimpen blir till något visuellt vackert och strukturerat. Den är både obetydligt skräp och ett åtrått objekt. Leonardo strukturerar, organiserar och skapar skönhet med hjälp av detta skräp. Det finns en balans i hans verk, en linje mellan det efemära och det beständiga, av det organiserade och det bortkastade. Den till synes simpla enheten skapar strukturerade sammanhang.

Seven Seconds består av fyra nya verk. De första, Untitled (Head # 5) och Untitled (Head # 6), är skulpturer av konstnärens huvud, där varje kvadratcentimeter är täckt av använda cigarettfilter – från cigaretter mestadels rökta av konstnären själv. Det tredje verket, Untitled (Brain) är ett kollage i form av en förstorad människohjärna, vilken även den är gjord av nya och använda cigarettfilter – mestadels insamlade i regionen. Det sista verket, List of Chemicals, är en storskalig målning som avbildar alla namn av de kemiska sammansättningar identifierade i cigarettrök.

På ett plan skulle utställningen nästan kunna ses som en anti-rökningskampanj, men det finns många fler komplexa relationer inblandade. Kontrasten mellan abstraktion och figuration visas av huvudena som faktiska visuella representationer av kroppens yttre, och av Untitled (Brain)som en abstraktion av kroppens inre. Båda dessa typer faller dock inom kategorin av figuration i motsatts till den helt bokstavliga List of Chemicals. Den lite obehagliga aspekten av verken får dem att vibrera med en stark metaforisk potential samtidigt som de har en symbolisk betydelse. Relationerna mellan verken speglar den faktiska mekanismen av nikotinberoende på samma gång som de reflekterar konstnären själv.

Titeln på utställningen refererar till den tid det tar för nikotin att nå hjärnan vid rökning. Nikotinet tas snabbt upp och förs vidare via blodet, in i hjärnan på enbart sju sekunder efter det att röken inhalerats.

João Leonardo (f. 1974) är en konstnär baserad i både Lissabon och Malmö med en examen från Malmö Konsthögskola år 2009. Mellan 2010 och 2011 var han en Artist in Residency vid Internationales Künstlerhaus Villa Concordia i Bamberg, Tyskland. De senaste av hans många soloutställningar ägde rum i Portugal och Tyskland. Seven Seconds är Leonardos första soloutställning i Sverige efter hans examinationsutställning på KHM galleriet.

VERNISSAGE 22 OKT 17.00-20.00
UTSTÄLLNINGSPERIOD 22 OKT – 12 NOV

ÖPPETTIDER
TIS – ONS 14-17, TORS 16-19, FRE – LÖR 14-17

MARTIN BRYDER GALLERY
NYGATAN 12, LUND

FÖR MER INFO
PETER GERDMAN +46 (0) 762 303 553

galleripictura@gmail.com

www.joaoleonardo.com
http://martinbrydergallery.se/