Christine Overvad Hansen / Sense of Place 12 nov – 3 dec 2011


Galleri Pictura i ett unikt samarbete med Galleri Gordon, presenterar Christine Overvad Hansens
Sense of Place.

Christine Overvad Hansen arbetar med skulpturer, rörelse och performativitet. Hennes konstnärskap präglas av fascinationen för mekaniska skulpturers performativa potential och oåterkallelighet, förknippbar med rörelsen i allmänhet. Belysning är ett annat återkommande inslag som utforskas i många av Overvads verk, då ljuset besitter en temporalitet och påverkar det utrymme där det befinner sig.

Så här presenterar Overvad själv utställningen: ”Sense of Place är baserad på en övergång från ’rum’ till ’plats’. ’Rum’, som är ingenting annat än det som är mellan objekten – ’plats’ som ett avgränsat utrymme med ’mening’, skapat av personliga och kollektiva minnen och identitet. Verken i utställningen avser olika stadier av denna övergång, och de rumsliga förskjutningar som kan uppstå i övergången.”

Det första betraktaren möter i utställningen är en videoprojektion av Mountains make me nauseous (2011), ett performance som framförs på vernissagen den 11 november kl. 19. Föreställningen i sig är baserad på en förskjutning av rum och inbjuder betraktaren att aktivt utforska förskjutningen genom att träda in i ’’Performance-rummet”.

Verket Transmission (2011) består av en rumslig konstruktion av lättbetong och innehåller en glödlampa samt en kamera kopplad till en monitor. Monitorn visar en direktsändning från utrymmet inne i konstruktionen.

Motivet hos verket längre in i galleriet, fotografiet Untitled (2010), har vid första intryck en omedelbar karaktär av något planetariskt, men i själva verket härstammar det från en intimare plats.

I slutet av korridoren är ett litet rum som normalt används för lagring. Här möter betraktaren installationen Sense of Place (2011). I mitten av rummet står en maskin som i ett lugnt tempo drar upp en sten mot ett kugghjul som är placerad på toppen av maskinen. När stenen passerar toppen av kugghjulet, faller den fritt mot golvet och rörelsen kan börja om – igen och igen. Även golvet och handfatet i rummet, är en del av installationen.

Christine Overvad Hansen (f. 1988) är en Köpenhamnsbaserad konstnär som går sitt tredje år på det
kgl. Danske Kunstakademi. Hon har medverkat i ett antal grupputställningar, där det senaste medverkandet ägde rum i september med Park La Crib, på toppen av Palægaragen.

VERNISSAGE
11 NOV 17.00-20.00
PERFORMANCE 19.00

UTSTÄLLNINGSPERIOD
12 NOV – 3 DEC

ÖPPETTIDER
MÅN 16 – 19, LÖR – SÖN 14 – 17

GALLERI GORDON
NOBELVÄGEN 48, MALMÖ

FÖR MER INFO
KATRIN KÄLLESKOG
+46 (0) 708 879 951
STEPHANIE ANDÉN
+46 (0) 733 409 884

galleripictura@gmail.com
www.christineovervad.dk
http://gallerigordon.wordpress.com