Corceiro-Leal & Veileby / Hidden playground 20 jan – 18 feb 2012

Hidden Playground är en abstrakt definition, myntad av konstnärerna för att beskriva en heterotopi, där konstnärens studio möter den mentala plats där irrationella tankar hittar logiska slutsatser. Detta är den första delen av ett projekt, i ett pågående samarbete mellan de två konstnärerna, där de strävar efter att utforska och kartlägga sambanden mellan konstnärligt och magiskt tänkande. De undersöker dessa relationer genom att se på konstnären som en persona i förhållande till tre arketyper. “Barnet”, “mystikern” och “vetenskapsmannen”. Undersökandet av dessa relationer och villkor finns representerade i denna utställning. Under en intensiv femdagars period isolerade de två konstnärerna sig från ”verkligheten” och jobbade med fysiska samt mentala övningar utifrån förskrivna instruktioner. Detta i ett försök att hitta gränserna för denna märkliga heterotopi. Resultatet av denna etthundratjugotimmar långa isolering är en installation av texter, stilla och rörliga bilder samt artefakter. Betraktaren får fria tyglar att koppla samman resultaten och fördjupa sig i verkens universum där diskursen ofta pendlar mellan en återhållsam stelhet och en absurd humor. Utställningen är den första delen av ett spännande projekt som också kommer resultera i en publikation senare detta år.

António Corceiro-Leal (Portugal, 1976), har en tidigare examen från Maumaus – School of Visual Arts (Lisboa, 2009) och en MFA från Konsthögskolan i Malmö (2011). Jesper Veileby (Sverige, 1985) tar sin examen i vår med en BFA från Konsthögskolan i Malmö. Båda har nu sin bas i Malmö där de under det senaste året jobbat fram projektet i samband med sina slutstudier på Malmö Konsthögskola. Tidigare har de båda ställt ut i grupputställningar men utställningen på Pictura är den första utställningen de gör tillsammans.

VERNISSAGE
20/1, 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
20 JAN – 18 FEB

ÖPPETTIDER
V 4: TIS–FRE 14–17,
v 5: MÅN–FRE 14–17,
v 6: MÅN–FRE 14–17,
v 7: TIS–FRE 14–17

GALLERI PICTURA
UNIVERSITETSHUSET, PLAN 3
LUNDAGÅRD, LUND