17 feb - 2 apr / Galleri Pictura c/o Södra Esplanaden, Kungsgatan 4, Lund

Joanna Lundberg / I skuggan av ett annat minne 16 feb – 1 apr 2012

Inom ramen av Galleri Picturas c/o-projekt huserar vi denna gång hos Södra Esplanaden. Södra Esplanaden är en kreativ studio med ett fönstergalleri där vi tillsammans presenterar Joanna Lundbergs utställning ”I skuggan av ett annat minne”.

Genom konstruktioner och rekonstruktioner arbetar Lundberg med att omformulera och förhandla med begrepp som verklighetsuppfattning och perception. Intresset för hur vi uppfattar, återger och minns händelser speglas i Lundbergs konstruktioner av bilder och modeller av hus och rum. Dessa konstruktioner utforskas genom reflekterande glasskivor och speglar i verken. Här uppstår illusionen av en bild som endast existerar under vissa ljusförhållanden, med särskild koncentration ägnad åt spelet mellan ljus och mörker.

När Lundberg bygger upp sina rum arbetar hon med scener av papper och kartong. I utställningen ser vi hus och rum som visar på en karakteristisk teknik hos konstnären som kallas “Peppers Ghost”. Detta innebär att en glasskiva reflekterar in exempelvis en gestalt i rummet som egentligen befinner sig utanför betraktarens synfält. Också betraktaren blir en del av illusionen då dennes spegelbild blir synlig i glasskivan, och därmed i verket.

“I dessa modeller av rum vill jag skapa ett narrativt uttryck bestående av teckningar och spegelbilder av dessa. Själva berättelsen undersöker minnets komplicerade process i förhållande till upplevelsen av ’jaget’ och den egna identiteten. Här ser jag verket som en diffus berättelse under ständig omformulering och konstruktion, en pågående undersökande process som är mitt konstnärskap.”

”Verken som utgör ’I skuggan av ett annat minne’ skapar en fragmenterad berättelse i ord och bild om närvaro, nutid och dåtid. Betraktaren dras in i en klaustrofobisk historia som utspelar sig i mörka labyrintiska rum. En kvinna vandrar genom ett hus, minnesbilder upprepas och vägen ut ur rummet och hennes psykologiska tillstånd leder henne in i nästa rum, som i en loop går hon genom mörkret. Hon är, liksom du och jag, fångad i upplevelsen av sin egen värld.”

Joanna Lundberg är en svensk konstnär som bor och är verksam i Oslo. Hon har utbildat sig på masternivå vid Konstakademin i Trondheim och har medverkat i ett flertal grupp- och separatutställningar i Norge.

VERNISSAGE
16 FEB KL 17-20

UTSTÄLLNINGSPERIOD
16 FEB – 1 APR

SÖDRA ESPLANADEN
KUNGSGATAN 4, LUND

FÖR MER INFO
KATRIN KÄLLESKOG
+46 (0)708 879 951