Anna Petters / For all else is dust and air och Erik Sigerud / Handling och frihet 16 mars – 13 maj 2012

Galleri Pictura ställer ut dubbelt på Skissernas museum i Lund. Under titeln På Besök samsas Anna Petters utställning For all else is dust and air med Erik Sigeruds Handling och frihet på museets övervåning.

Anna Petters / For all else is dust and air

Utställningen For all else is dust and air är resultatet av ett spännande c/o-samarbete mellan Galleri Pictura och Skissernas museum med konstnären Anna Petters nyproducerade och platsspecifika verk. Utställningen ingår i Skissernas samlingsutställning På besök.

Installationen For all else is dust and air innehåller teckning, skulptur, ljus och ljud och är ett slags analog animation och ett experimenterande med vad teckning kan vara. Att skapa bild med ljus. De objekt som tidigare har varit utgångspunkt för den upplevda bilden blir nu synliga för besökaren, föremålet lyfts fram och blir lika stor del av bilden som skuggan av det. Betraktaren får en chans att ta del av verket bakom kulisserna och upplever således även den skapande processen.

Verket The Family. är en platsspecifik väggmålning som kommer att uppföras under utställningsperioden där arbetet från skiss till färdig målning blir synligt för besökaren. Målningen kan ses som ett försök att lösa upp gränsen mellan besökare, rum och bild.

Anna Petters har sedan 2006 arbetat med en fotografisk bildserie men projektet har i utställningsformen gjort utflykter till installation och skulptur. Bilderna gestaltar människan i kamp med sig själv, sitt inre mörker, med sin miljö och viljan att fungera tillsammans med sin omgivning. Det fotografiska projektet bygger på ett porträtt av alternativa verklighetsuppfattningar, vanföreställningar och skeva rumsbilder där det rumsliga, offentliga och skulpturala arbetet fungerar som bollplank och katalysator. Installationerna tar formen av skuggspel.

Anna Petters (f.1977) är en konstnär baserad i Göteborg med en master från Högskolan för fotografi i Göteborg år 2006. Hennes arbete sträcker sig mellan installationer och fotografi. Hon har tidigare ställt ut platsspecifika installationer och skuggspel på bland annat Galleri Rostrum i Malmö, 2007 och Konsthall 1.0 i Jönköping 2011.

Erik Sigerud / Handling och frihet

Galleri Pictura presenterar Erik Sigeruds utställning Handling och Frihet, som en del av projektet På besök, på Skissernas Museum i Lund. Med ett personligt språk kommenterar utställningen relationen mellan det privata och det offentliga. I konstnärens verk skildras detta genom psykologiska kamper och förhållandet mellan människor, händelser och platser. Sigerud blandar måleriska stilar på ett eller flera plan så att ett ytterligare en bild kan uppstå i tanken hos betraktaren. Han målar i monumentalt format främst med olja på duk, men även med tusch och blandtekniker.

Utställningen består huvudsakligen av nyproducerade verk samt tidigare målningar som Matrjosjka (2011) och Monkey Mind (2010).

Två av de nya verken, 2011 och 19 januari 2012, är tidsmarkörer där mediala händelser ställs mot det intima. Kompositionen i verken liknar renässansens Madonnamotiv. Målningen 2011 föreställer Sigeruds sambo som gravid tillsammans med ett urval ur 2011 års nyårsflöde i bakgrunden. Verket 19 januari 2012 föreställer Sigerud med sin nyfödde son med tidningsurklipp från sonens födelsedag. Konstnären vill belysa medias makt gällande språkliga definitioner samt hur och vad i vårt samhälle och världen som uppmärksammas.

Verket Matrjosjka liknar lager av en isärplockad rysk docka. De disparata lagren föreställer Sigerud själv och delar av hans familj.

I Monkey Mind vill Sigerud visa på att platser tolkas olika beroende på våra relationer till dem, och att dess identitet utgörs av alla dessa tolkningar. Verket är en del av arbetet till kursen Konstnärliga Forskningsprocesser på Konstfack. Sigerud beskriver i en längre text om målningen: ”Monkey Mind är ett buddistiskt begrepp som innebär motsatsen till medveten närvaro. Termen symboliserar att tanken hoppar runt i medvetandet som en apa. … När jag står på Plattan ser jag nästan i 180 graders vinkel. Det perspektivet ser man inte i äldre måleri eller i foto. I de bilderna är motivet inramat av ett centralperspektiv vilket gör mig fixerad till en plats och enögd.… Med min målning vill jag visa en av mina blickar.”

Erik Sigerud (f. 1977) är en Stockholmsbaserad konstnär. Han har en master i fri konst från École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris från 2004, och har tagit konstkurser i Berlin samt på Valand och på Konstfack. Sigerud har tidigare haft separatutställningar i Paris såväl som på Nordin Gallery och wip:konsthall i Stockholm. Han deltog i Vårsalongen på Liljevalchs konsthall år 2010.