Anna Ihle & Cecilia Hultman / Den faktiska sträckan 23 mar – 13 apr 2012

Utställningen Den faktiska sträckan springer ur ett samarbete mellan de två konstnärerna Cecilia Hultman och Anna Ihle och ställs nu ut på tredje våningen i Universitetshuset i Lund – i lokalen där Galleri Pictura huserar.

Cecilia Hultman och Anna Ihle har tidigare samarbetat på en utställning på Galleri Laveau i Stockholm. Tidigt i deras diskussioner var linjen ett ständigt återkommande fenomen, den blev ett sätt att prata om förhållanden och tid så väl som ett sätt att symboliskt relatera till större ämnen. Slutligen resulterade deras samtal i utställningen Den faktiska sträckan. I utställningen kommer Hultman att utgå ifrån mer precist tecknande medan fokus ligger i tråden och det textila materialet hos Ihle.

Genom ett subtilt tilltal och ett refererande till vetenskapens torra och konkreta definitioner skapar Hultman verk med en tillsynes vetenskaplig rationalitet. För henne själv är arbetet ett metodiskt sätt att närma sig världen och den samtidiga omöjligheten att hitta en definitiv version av den. Ihle å sin sida fokuserar på iakttagandet av sociala relationer och har inför utställningen på Galleri Pictura använt lärandeprocessen av både vävning och måleri för att dokumentera relationer över tid.

Cecilia Hultman är född 1985, uppvuxen i Sundsvall och studerar mastersprogrammet på Konstfack i Stockholm. Hon ser på tecknandet av ett fenomen eller en företeelse som ett särskilt sätt att relatera till sin omvärld – både tidskrävande och intimt där den yttre och inre världen smälter samman och via det gestaltade kan handla om något mer utöver det bokstavligt indexikala. Hultman ser att hennes arbeten ofta har ett metodiskt lugn över sig och att de mer eller mindre uppenbara referenser hon använder sig av balanserar mellan att vara konkreta avbildningar och lätt absurda repetitioner av små detaljer.

Anna Ihle är född 1984 och uppvuxen i Stavanger, Norge. Ihle studerar just nu på Konstfack i Stockholm men har utöver detta även studerat Textile Design vid National Institute of Design i Indien. Ihle intresserar sig för hur små och obetydliga spår kan få ett värde som en del av en berättelse och hur objekt kan vara en sammanbindande faktor mellan människor. Även nostalgi blir indirekt en viktig del i hennes arbeten då de ofta är resultat av saker som varit. Vardagliga saker som är allmängiltiga men just därför kan lyftas fram och bli relevanta och viktiga för allt fler.

VERNISSAGE
23 mars 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
23 mars – 13 april

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Lisa Carlson
+46 (0)739 341585