Victoria Skogsberg / What science cannot tell us 11 maj – 1 juni 2012

Rumslighet, stämning och närvaro är begrepp som formar grunden för Victoria Skogsbergs konstnärskap och hon undersöker dessa koncept genom olika medier, såsom rörlig-, still- och tryckt bild, för att skapa installationer och videoverk. I ramverket ingår även begrepp som illusion, psykologi och parapsykologi. För att bygga upp sitt undersökande samlar hon in material i form av text, bild, video och ljudinspelningar, som sedan skapar videoverk och videoinstallationer, ofta baserade på hennes konstnärliga utforskande av rumslighet, perception, tomhet och existens.

I Skogsbergs videoverk What science cannot tell us utforskar hon den ständiga spänningen mellan vetenskap, teknologi och människans oupphörliga behov att finna mening där den kanske inte finns. Skogsberg upptas av rummets psykologi och hur vi upplever olika rumsmiljöer, spatialt, känslomässigt eller intellektuellt. I verket har Skogsberg försökt skapa mänsklig närvaro i ett ödsligt rum genom tillfälliga framträdanden och försvinnanden av den mänskliga gestalten. Genom att undersöka idéer som förknippas med andlighet och tro, vetenskap och oförklarliga upplevelser, ger Skogsberg sig på att ifrågasätta vår uppfattning av tillvaron och föreställningen om verkligheten.

Ljudspåret i verket består av en föreläsning av den idag bortgångne professorn i psykologi, David Fontana, som under föreläsningen blir alltmer påtagligt känslomässig och som använder vetenskapliga termer för att tala om irrationella idéer kring paranormala fenomen. Till detta kommer Skogsbergs eget filmade material, som avbildar Fontanas tomma föreläsningssal, tillsynes helt utan spår av mänskligt liv.

Victoria Skogsberg (f.1977) är en svensk konstnär med utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, men som även har studerat i Glasgow, Skottland. Hon har tidigare haft både grupp- och soloutställningar i Glasgow, London, Berlin och Stockholm. Hennes senaste grupputställning var på Royal Scottish Academy i Edinburgh.

.
VERNISSAGE
11 maj kl 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
11 maj – 1 juni

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund
11 maj – 18 maj

FILOSOFISKA INSTITUTIONEN, sal 203
22-24 maj kl 15-18
NATIONALEKONOMISKA OCH SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN
28-29 maj kl 14-17
PUFENDORFINSTITUTET
30 maj kl 14-17

FÖR MER INFO
Alexander Hansson
+46 (0)73-312 07 94