Grant Watkins & Andreas Sandström / timeslice 26 okt – 16 nov 2012

Grant Watkins och Andreas Sandström presenterar tillsammans utställningen timeslice på Galleri Pictura. De använder sig av video, fotografi, skulptur och installation för att ta rummet i anspråk till ett sammanhängande uttryck för deras kollaborativa arbete.

Watkins och Sandström har i utställningen undersökt rummets egenskaper för att sedan utnyttja dem i skapandet av något eget. Tid och ljus är drivande komponenter i timeslice och rummets föränderliga ljus kommer att samspela med verkens egna ljuskällor. I videoverket 30 days & 30 nights har de fångat ljuset från ateljéväggen under juni månad 2011 med hjälp av timelapse-teknik. Det inspelade ljuset förflyttas till galleriets vägg i denna 30 minuters videoprojektion.

Läs mer