Erik Kihlbaum, Patric Engfeldt & Lina Palmqvist / Från urtiden till svarta lådor, från gyttja till evigheten 30 nov – 21 dec 2012

Galleri Pictura är stolta över att få presentera höstens tredje utställning; Från urtiden till svarta lådor, från gyttja till evigheten, som äger rum i galleriets lokaler på Universitets Huset i Lund.

I ett omfattande samarbete mellan konstnärerna Erik Kihlbaum, Patric Engfeldt och Lina Palmqvist, jobbar de med tankar och frågor kring synen på historieskrivning, framtid och utveckling. Begreppet nostalgi har varit viktigt i detta arbete.

I motsats till dagens populärkultur och livsstilstrender, där nostalgin framträder främst på ett ytligt plan och oftast i syfte att försköna och idealisera, är konstnärerna mer intresserade att undersöka en mörkare sida av nostalgin, och vad det skulle kunna vara uttryck för.

Ur ett gediget material av 1930-tals fotografier och med en blick på historien vill Erik Kihlbaum sätta ett kritiskt perspektiv på vår samtid. Kihlbaum arbetar med att belysa och problematisera de mekanismer som får människor att blunda för problem. Resonance remains är en bildserie gjord i tuschlaveringsteknik. I bilderna används flera lager av tusch som metafor för hur samhället och individen är uppbyggd. Lagren är i sig byggstenar men användas även för att dölja, täcka över och gömma.

I skulptur- och videoform vill Patric Engfeldt fånga ögonblicket, en iakttagelse av ”nuet”. Tiden uppfattas ofta något flyktigt, flytande och ogreppbart. Engfeldt beskriver själv sina skulpturer som oformliga objekt och i kontrast med tidens lätthet känns de klumpiga, tunga och påträngande i sin storlek.

Som både akademiker och konstnär, rör sig Lina Palmqvist mellan den visuella bilden och det mer vetenskapliga skrivandet. På senare tid har gränsen mellan dessa suddats ut och kanske är det just en del av den processen som besökaren nu får se i textserien Hem. Palmqvist använder korta och iögonfallande poesistycken för att lyfta fram och peka på olika beröringspunkter i utställningens alla verk.

Erik Kihlbaum, född 1976 i Örebro, har en magister i Fri Konst från Umeå Konsthögskola. Verkar idag som video- och bildkonstnär i Stockholm. Pågående studier vid projektprogrammet på Kungliga konsthögskolan i Stockholm.
Patric Engfeldt, född 1979, bor i Dalarna och arbetar som konstnär med blandade medier. Har en magister i Fri Konst från Umeå Konsthögskola och en bachelor i Fri Konst vid Kunstakademiet i Trondheim.
Lina Palmqvist, född 1982 och uppväxt i Umeå. Är genusvetare och konstnär i Malmö. Har bland annat studerat Fri Konst vid Konsthögskolan i Umeå och tagit masterexamen i Genusvetenskap vid Lunds Universitet.

VERNISSAGE
30 november 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
30 november – 21 december

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Claire Lyons
+46 (0)76 249 43 97

.