Sara Bjarland & Emma Wieslander / Distracted and Bewildered 11 jan–1 feb 2013

Galleri Pictura presenterar årets första utställning Distracted and Bewildered av Sara Bjarland och Emma Wieslander, som visas i Picturas lokal i Universitetshuset i Lund.

I Distracted and Bewildered undersöker konstnärerna Sara Bjarland och Emma Wieslander tillsammans hur vi uppfattar vår relation till naturen, från egna upplevelser och föreställningar. Titeln är inspirerad av en text av William Wordsworth, där han konkretiserar sina känslor i just orden ”distracted and bewildered” under iakttagelser av naturen. Bjarland och Wieslander har studerat tillsammans i England, men på skilda fronter i sina konstnärskap rört sig mot samma tema. Vi får nu ta del av deras sammanstrålning i form av videoverk och fotografi, i en blandning av fängslande reducerade landskap och ifrågasättande estetik.

Sara Bjarland visar förhållandet till naturen som något som ryms i vårt undermedvetna, bland annat i verket Disguises, där fotografier tagna från böcker med uppställningar av blommor ges porträttliknande egenskaper. Naturen som objekt ställs mot viljan att försöka relatera till miljön; i videoverket Snap/Tear syns ett ambivalent förhållande till naturen, med sekvenser av händer som först undersöker ett blad och kvistar, men kulminerar i ett repetitivt, på gränsen till destruktivt, rivande och knäckande.

Emma Wieslander leker också med våra föreställningar om naturen genom att visa representationer av paradis och idyll. Solnedgångar, som ofta i media och kultur får stå för en kliché om en längtan bort, blir av Emma Wieslander ifrågasatta stereotyper som inte liknar de vykort vi är vana att se. Hon intresserar sig för hur vi gärna paketerar naturen så att den passar oss, som i hennes The Objective Lake. Video verket handlar om ett sökande efter en ideal vy över en sjö, vilken i sin tur projiceras på mörkt glas, i vad vi först uppfattar som ett nattlandskap. Verket är inspirerat av så kallade Claude-glas som på 1700-talet användes för att se vyer av landskap som pittoreska miniatyrer.

Sara Bjarland är född 1981 i Helsingfors, och har en magisterexamen i konst från The Slade School of Fine Arts i London. Hon bor och är verksam i Amsterdam och för tillfället även i Gent (Belgien), där hon deltar i ett konstnärsresidens på Higher Institute For Fine Arts. Hon har haft utställningar både i Europa och andra delar av världen, och deltog bl.a. i utställningen De Unga 2011 i Konsthallen, Helsingfors.

‪Emma Wieslander är född 1979 i Lund, men bor och är verksam i London. Hon har en Masterexamen i fotografi från Royal College of Art i London och har även arbetat som lärare på University for the Creative Arts i Rochester. Hon har ställt ut i England och bl.a deltagit i utställningen Earth: Art of a changing world på Royal Academy of Art i London men även ställt ut flera länder i Europa.

.

VERNISSAGE
11 januari 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
11 januari – 1 februari

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Helena Hägg
gallerpictura@gmail.com

kulturfonden

Galleri Pictura presents the first exhibition of the year Distracted and Bewildered by artists Sara Bjarland and Emma Wieslander. It will be held in the main University building in Lund.

In Distracted and Bewildered Sara Bjarland and Emma Wieslander explore how we interpret our relationship with nature, from our own experiences and understanding. The title is a text inspired by William Wordsworth, where he solidifies his emotions upon observing nature in the words ”distracted and bewildered”.  Bjarland and Wieslander have studied together in England, but have on seperate occasions in their art careers moved towards the same subject. We now have the opportunity to take part in a fusion of their ideas in video and photography of reduced landscapes and daring aesthetics.

Sara Bjarland shows the relationship to nature as something incased in our subconscious in her piece Disguises, where pictures taken from different books of flowers are manipulated into portrait-like poses. Nature as an object is challenged by our will to relate to the environment; in her video work Snap/Tear an ambiguous exchange with nature is shown. Sequences of a pair of hands are shown studying a leaf and twig, only to start repeatedly tearing and snapping them in a destructive way.

Emma Wieslander also plays with our conception of our relations to nature by showing different aspects of our view of paradise. Sunsets, for example, which are often in media treated in a cliché-type of manner become questioned stereotypes and are interpreted differently in photographs by Wieslander. She is also interested in the way we like to ”package” nature into agreeable forms, like her work The Objective Lake. A view of a lake is by different mirrors turned into a presumed nightscene projected on dark glass. The work is inspired by a technique used in the 18th century to take in a landscape and transform it into a pittoresque miniature.

Sara Bjarland was born in 1981 in Helsinki. She has an MA of the fine arts from The Slade School of Fine Arts in London. She lives in and is active in Amsterdam but currently works in Gent (Belgium), where she is participating in an art’s residence at the Higher Institute For Fine Arts. She has had exhibitions in both Europe and other parts of the world, and in selection has participated in the exhibition ”The Young” in 2011 in Konsthallen in Helsinki.

Emma Wieslander was born in 1979 in Lund, but works and lives in London. She has an MA in photography from Royal Collage of Art in London and has also taught at the University for the Creative Arts in Rochester. She has had exhibitions in England and among many things participated in Earth: Art of a changing world which was shown at the Royal Academy of Art in London, but she has had several exhibitions in numerous countries in Europe. ‪