Anna Dohrmann / Fuktskada 13 sep – 04 okt 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Anna Dohrmann som den första konstnären för terminen. I utställningen Fuktskada visas akvareller i form av platsspecifika installationer och monumentala teckningar.

Att leka med processer från naturen är genomgående i Anna Dohrmanns konstnärskap. Genom att använda sig av grundläggande element ur den minimalistiska konstens tradition, såsom linjer och upprepning, undersöker hon vad som händer när något kommer in utifrån och förvandlar.

I projektet Fuktskada ligger intresset i att försöka närma sig ämnet som en konkret företeelse där olika vardagliga objekt utsätts för någon form av fuktskada, något okontrollerat som tar över och förändrar och/eller utifrån kulturella aspekter förstör. Något abstrakt som tar över och förändrar verkligheten. Genom akvarell, teckning och installation iscensätts ett poetiskt utsnitt kring händelser av en fuktskada.

Läs mer