Anna Dohrmann / Fuktskada 13 sep – 04 okt 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Anna Dohrmann som den första konstnären för terminen. I utställningen Fuktskada visas akvareller i form av platsspecifika installationer och monumentala teckningar.

Att leka med processer från naturen är genomgående i Anna Dohrmanns konstnärskap. Genom att använda sig av grundläggande element ur den minimalistiska konstens tradition, såsom linjer och upprepning, undersöker hon vad som händer när något kommer in utifrån och förvandlar.

I projektet Fuktskada ligger intresset i att försöka närma sig ämnet som en konkret företeelse där olika vardagliga objekt utsätts för någon form av fuktskada, något okontrollerat som tar över och förändrar och/eller utifrån kulturella aspekter förstör. Något abstrakt som tar över och förändrar verkligheten. Genom akvarell, teckning och installation iscensätts ett poetiskt utsnitt kring händelser av en fuktskada.

Anna Dohrmann tog 2010 en magisterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan dess har hon ställt ut i både Sverige och Finland. År 2012 tilldelades hon ett 2-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Numera är hon verksam i Nynäshamn och Björköby (Småland).

 

VERNISSAGE
13 sep kl.15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
13 sep – 04 okt

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Helena Hägg
+46 (0)70 7485 638
gallerpictura@gmail.com

 

Galleri Pictura is proud to present Anna Dohrmann as our first artist this fall. The exhibition Fuktskada displays a combination of watercolours in the form of site-specific installations and impressive drawings.

Playing with processes from nature is a common denominator in Anna Dohrmann’s artistry. Through the usage of basic elements of minimalism, such as lines and repetition, she explores the consequences of something entering from the outside and causing change.

The project Fuktskada (transl. ’damage from moisture’) is a way of treating the subject as a concrete matter where everyday-objects are exposed to moisture damage, which takes over anything without pardon and is traditionally treatad as something to eliminate. An abstract substance that takes over and changes reality.

Through watercolours, drawing and intallation an everyday-happening such as moisture damage is turned into a poetic scene of afterthought.

Anna Dohrmann has a Masters Degree of Art from Kungliga Konsthögskolan in Stockholm. Since then she has had exhibitions in Sweden and Finland. In 2012 she was awarded a two-year scholarship. Anna is currently active in the south of Sweden and outside Stockholm.

 

OPENING
13 Sep 15-18

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Helena Hägg
+46 (0)70 7485 638
gallerpictura@gmail.com