Ingrid Koslung / Organize 29 nov – 20 dec 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Ingrid Koslung i höstens tredje och sista utställning. I utställningen Organize visas objekt gjorda av getingbo, återvunna biprodukter från arbetsprocessen, och laboratorie dataskisser.

Människorörelser har länge varit centralt i Ingrid Koslung’s arbete. Hon har fokuserat på de sociala och politiska aspekterna av människokroppens gruppdynamik, koreografi av vardagliga gester och tillmötesgående eller öppenhet till normer och moraliska värderingar. Människors avtryck genom städer har blivit nära observerat och analyserat, uppdykandes i hennes verk som agerande, spår och koreografi. Experimenterandes med ett brett spektrum av medier, hennes val av platser, färger och former är inte baserade på en lång erfarenhet. Tvärtom, vad som verkar upprepa sig själv är att projekten tycks upplevas någorlunda amatöriska, med utopiska kvalitéer.

Koslung’s senare arbete har tagit en vändning mot en mer meditativ och sluten verksamhet. De framförande elementen är numera belägg av spår av hennes egna rörelser, precis som betraktarens fotarbete i utställningsytan. Trots att verken är baserade på konceptuella idéer spelar den taktila kvalitén av fysiska material en stor roll.

I Organize är kroppen och hjärnan konfronterade på en grundläggande nivå. Koslung utforskar interaktionen mellan medvetenhet och hur vi agerar utanför jagets kunskap. Som en febril forskare försöker hon göra ordentliga och robusta uppbyggnader av mycket fragila och oregerliga material.

Läs mer