UNA MARGRÉT ÁRNADÓTTIR & UNNDÓR EGILL JÓNSSON / AFTER A WHILE THE DIVER SURFACED WITH AN AMBIGUOUS SMILE ON HIS FACE / 28 FEB – 21 MAR 2014

Galleri Pictura presenterar stolt Una Margrét Árnadóttir och Unndór Egill Jónsson i deras första samarbete med duo-utställningen After a while the diver surfaced with an ambiguous smile on his face; ett lekfullt samspel mellan mediakonst, skulptur och måleri.

Utställningen kan kännetecknas av en dualitet i händelser som utspelas i natur och i mänskliga aktiviteter. Resultatet blir ett experiment utgjort av humor och ironi lika mycket som allvar och ärlighet.

Verken har ett värmande naivt anspråk antingen vad gäller dess bakomliggande idé eller manifestation. Objekt och rum träder fram i en visuell färgrikedom och rörelse, men känner till de egna paradoxerna. Det förutsätta och det reella resultatet blir två olika sidor av samma mynt då självmedvetenhet skapas i laddningen mellan dessa, och i reaktionen uppstår en gnista som driver utställningen framåt.

Läs mer