UNA MARGRÉT ÁRNADÓTTIR & UNNDÓR EGILL JÓNSSON / AFTER A WHILE THE DIVER SURFACED WITH AN AMBIGUOUS SMILE ON HIS FACE / 28 FEB – 21 MAR 2014

Galleri Pictura presenterar stolt Una Margrét Árnadóttir och Unndór Egill Jónsson i deras första samarbete med duo-utställningen After a while the diver surfaced with an ambiguous smile on his face; ett lekfullt samspel mellan mediakonst, skulptur och måleri.

Utställningen kan kännetecknas av en dualitet i händelser som utspelas i natur och i mänskliga aktiviteter. Resultatet blir ett experiment utgjort av humor och ironi lika mycket som allvar och ärlighet.

Verken har ett värmande naivt anspråk antingen vad gäller dess bakomliggande idé eller manifestation. Objekt och rum träder fram i en visuell färgrikedom och rörelse, men känner till de egna paradoxerna. Det förutsätta och det reella resultatet blir två olika sidor av samma mynt då självmedvetenhet skapas i laddningen mellan dessa, och i reaktionen uppstår en gnista som driver utställningen framåt.

Una Margrét Árnadóttir är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Universität für Angewandte Kunst Wien, The Reykjavík School of Visual Arts. Hon har tidigare ställt ut i urval på Malmö Konsthall, Malmö (2013), Skissernas Museum, Lund (2013), Sjávarklasinn, Reykjavík (2013), The Living Art Museum, Reykjavík (2013), Röda Sten Konsthall, Göteborg (2011), Neue Positionen, Wien (2010).

Unndór Egill Jónsson är utbildad vid Valands Konsthögskola, Göteborg, Iceland Academy of the Arts, Reykjavík. Han har tidigare ställt ut i urval på Blokk, Bergen, Norway (2013), ASÍ Art Museum, Reykjavík (2013), Hotel Charleroi, Palais des Expositions, Charleroi (2012), Ve.Sch Gallery, Vienna (2012), Galleri Rotor, Göteborg (2011), Göteborgs Konsthall, Göteborg (2011).

VERNISSAGE
28 Feb 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
28 Feb – 21 Mar

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

FÖR MER INFO
Paula Ludusan
+46 (0)709 980 973
gallerpictura@gmail.com

IN ENGLISH:

Pictura Gallery proudly presents Una Margrét Árnadóttir and Unndór Egill Jónsson in their first collaboration with the duo-exhibition After a while the diver surfaced with an ambiguous smile on his face. It is a playful interplay between media-art, sculpture and painting.

The exhibition can be characterized by it’s duality in the representation of events that takes place in nature and in human activities. The result is an experiment constituted of humor and irony as much as seriousness and honesty.

The works have a warming naive claim either in terms of idea or manifestation. Object and space emerges in a visual richness of color and movement, but knows it’s own paradoxes. That which is assumed and the real result will be two different sides of the same coin when self-consciousness is created in the charge between them, and in this reaction occurs a spark that drives the exhibition forward.

Una Margrét Árnadóttir was educated at Malmö Art Academy, Universität für Angewandte Kunst Wien, and Reykjavík School of Visual Arts. She has previously exhibited in selection at Malmö Konsthall, Malmö (2013), The Museum of Sketches, Lund (2013), Sjávarklasinn, Reykjavík (2013), The Living Art Museum, Reykjavík (2013), Röda Sten Konsthall, Gothenburg (2011), neue position, Vienna (2010).

Unndór Egill Jónsson was educated at Valands Art Academy, Gothenburg and Iceland Academy of the Arts, Reykjavík. He has previously exhibited in selection at Blokk, Bergen (2013), ASI Art Museum, Reykjavík (2013), Hotel Charleroi, Palais des Expositions, Charleroi (2012), Ve.Sch Gallery, Vienna (2012), Gallery Rotor, Gothenburg (2011), Göteborgs Konsthall, Gothenburg (2011).

OPENING
28 Feb 15-18

EXHIBITION
28 Feb – 21 Mar

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

CONTACT
Paula Ludusan
+46 (0)709 980 973
gallerpictura@gmail.com