NANNA DE WILDE & MAGNUS ALEXANDERSSON / REFLEXION / 12 SEPT – 11 OKT 2014

Galleri Pictura presenterar stolt terminens första utställning Reflexion – en spegling. En återkastning tillbaka till utgångspunkten. En dialog, en idé, en kulör som reflekteras i någon annans verk. Det kan vara svårt att själv se vilken påverkan någon annans bilder har, men att det har skett i det här fallet är klart. De två konstnärerna Nanna de Wilde och Magnus Alexandersson delar ateljé, lever ihop och ställer nu för första gången ut tillsammans. Det gemensamma är utgångspunkten från den närmaste omgivningen.

Nanna de Wildes teckningar och akvareller utgår från föremål knutna till hemmet och motiven berättar om kroppsliga och kvinnliga erfarenheter. Magnus Alexandersson arbetar med rumslighet. Ljus och rörelse. Hans målningar beskriver landskap från en urban miljö där det föreställande möter det abstrakta och rummet den plana ytan. Reflexion ärlika mycket ett eget undersökande, som ett utlämnande av sin självbild till att tolkas av den andre. Resultatet är organiskt, spännande, där beståndsdelar och tendenser ömsom skiljs, ömsom växer ihop. Det är upp till besökaren att avgöra och försöka se- vem speglar vem?

Läs mer