NANNA DE WILDE & MAGNUS ALEXANDERSSON / REFLEXION / 12 SEPT – 11 OKT 2014

Galleri Pictura presenterar stolt terminens första utställning Reflexion – en spegling. En återkastning tillbaka till utgångspunkten. En dialog, en idé, en kulör som reflekteras i någon annans verk. Det kan vara svårt att själv se vilken påverkan någon annans bilder har, men att det har skett i det här fallet är klart. De två konstnärerna Nanna de Wilde och Magnus Alexandersson delar ateljé, lever ihop och ställer nu för första gången ut tillsammans. Det gemensamma är utgångspunkten från den närmaste omgivningen.

Nanna de Wildes teckningar och akvareller utgår från föremål knutna till hemmet och motiven berättar om kroppsliga och kvinnliga erfarenheter. Magnus Alexandersson arbetar med rumslighet. Ljus och rörelse. Hans målningar beskriver landskap från en urban miljö där det föreställande möter det abstrakta och rummet den plana ytan. Reflexion ärlika mycket ett eget undersökande, som ett utlämnande av sin självbild till att tolkas av den andre. Resultatet är organiskt, spännande, där beståndsdelar och tendenser ömsom skiljs, ömsom växer ihop. Det är upp till besökaren att avgöra och försöka se- vem speglar vem?

Både Nanna de Wilde (född 1975) och Magnus Alexandersson (född 1973) bor och är verksamma i Stockholm. de Wilde har studerat på Kungliga Konsthögskolan i huvudstaden, och haft separat-och grupputställningar runtom i Sverige. de Wildes konst finns representerad på Västerås konstmuseum, och hon har även fått sina verk tryckta i konsttidskrifter som Little Finger och Hjärnstorm.

Magnus Alexandersson har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har haft utställningar runt om i Sverige själv och i grupp, men även konstnärliga samarbeten i Finland och Schweiz. Alexandersson har ställt ut på Liljevalchs vårsalong vid två tillfällen. Lokalt kan man bland annat se hans verk på Universitetssjukhuset i Lund.

VERNISSAGE
12 september  15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
12 september – 11 oktober

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

ÖPPETTIDER
Tis-Fre 14-17

FÖR MER INFO
Helena Hägg
+46 707 485 638
galleripictura@gmail.com

 

 IN ENGLISH

Galleri Pictura is proud to present Reflexion (Reflection). A reverberation back to the starting point. A dialogue, an idea, a color reflected in the work of someone else. It can be hard to se what impact someone else’s picture has, but in this case it’s quite clear. The two artists Nanna de Wilde and Magnus Alexandersson share a studio, live together, and now also exhibit together for the very first time. The common ground they share is the mentioned starting point, their immediate surroundings, from where de Wilde and Magnusson draw inspiration.

The drawings by Nanna de Wilde are based on objects from home, that mediate bodily experiences, experiences as a female. Magnus Alexandersson works with space. Light and movement, His paintings show landscapes of an urban environment where the depicted meets the abstract and the room itself is confronted with the painting’s flat surface. Reflexion is a search of one’s self, as much as it is a surrender of the self image to be judged by another. The result is organic, exciting, where different tendencies and elements sometimes seperate, sometimes join together. The interpretation depends on the viewer, and it is up to each and one of us to try and figure out- exactly who mirrors who?

Both Nanna de Wilde (b. 1975) and Magnus Alexandersson (b. 1973) work and live in Stockholm. de Wilde has studied at Royal University College of Arts in Stockholm, and has had many seperate and group exhibitions in various cities in Sweden. Her art is represented at the Västerås’ museum of art. She has also had her work printed in art magazines such as Little Finger and Hjärnstorm.

Magnus Alexandersson has a Master of Fine Arts from Royal University College of Arts in Stockholm. He’s had several exhibitons in Sweden, but has also artistic collaborations in Finland and Switzerland. Alexandersson has exhibited twice at Liljevalchs art venue at the yearly spring show. If you want to see more of his work locally, you may also see his work at the University hospital in Lund.

OPENING
12 Sept 15-18

EXHIBITION
12 Sept – 11 Oct

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

CONTACT
Helena Hägg
+46 707 485 638
galleripictura@gmail.com