JORUN JONASSON / ALL WAVES ARE THE SAME / 27 FEB 2015

Galleri Pictura presenterar stolt Jorun Jonasson som den första konstnären för terminen. I utställningen All Waves Are the Same skapas ett språk som likt matematiken försöker förklara vår verklighet.

I hennes arbete illustreras universums flerdimensionalitet. Där dras paralleller till såväl matematiska teorier som populärkultur, och visar på svårigheten i att förklara vår verklighet på ett sätt vi faktiskt kan förstå.

I undersökningen av dessa ting arbetar Jorun Jonasson med både organiska och artificiella material, i både fysiska objekt och ljus-, ljud- och videoinstallationer.

Betraktaren uppmärksammas på det som inte går att se men som vi vet finns där. Det vi ser är dock sekundärt till det vi tänker. I All Waves Are the Same är det i betraktarens tanke som utställningen kommer att existera.

Läs mer