PICTURAS MODELLTECKNARE STÄLLER UT! / 6 MAJ 2015

Galleri Picturas modellteckningsgrupp träffas en gång i veckan under terminerna och tecknar efter modell. I allt från blyerts, kol, akvarell, gouache och krita har gruppen nu sammanställt sina alster från terminens gång till en gemensam utställning.

ÖPPNAR: 17.40 6 maj
UTSTÄLLNINGSPERIOD: 6 – 13 maj
PLATS: LUX läsesal (i anslutning till foajén på entréplan)

Välkomna!

IN ENGLISH

Galleri Pictura’s life drawing group meet up once a week to draw after a live model. These works, including pencils, coal, watercolours, gouache and chalk, are now put together to a group exhibition.

OPENING: 17.40 May 6
EXHIBITION: May 6 – 13
WHERE: LUX reading room (entrance level)

Welcome!