ANASTASIA SAVINOVA / CYCLE UP! / 25 SEP – 23 OKT

Please view English below

Utställningen Cycle up! positionerar konstnären gentemot konsumtionssamhället och blickar fram mot en konst som värnar om kreativiteten och en hållbar utveckling. Cycle up! består enbart av funna, återanvända och egentillverkade material; överblivna träbitar, sopor och second hand-tyger. Detta manifesterar konstnären Anastasia Savinovas omsorg för materialens ursprung och att själv delta i den kreativa processen så mycket som möjligt, i ett skifte från “fast art” till “slow art”.

Visuellt utgår Savinova ofta från enkla linjer och former, vilket hon låter växa fram organiskt för att bilda nya färg- och formkonstellationer. Samtidigt karaktäriseras henne arbete också av slump och spontanitet, då hon överlåter en stor del av sin konstnärliga kontroll till de funna materialens egenskaper.

Savinova bygger framför allt sitt konstnärskap kring vardagliga upplever. Hennes konstnärskap sträcker sig över en mängd tekniker, som fotografi, kollage, måleri, tryck och skulptur; beroende på vad som krävs i hennes bildskapande. Hon bryr sig inte alls om att hålla sig till en specifik stil, utan experimenterar gärna med former, betydelser och material för att se vad som händer och hur hennes idéer kan förkroppsligas.

Anastasia Savinova (född 1988) kommer från Sverdlovsk, Ryssland men arbetar idag i Uppsala. Hon är i grunden utbildad till arkitekt, med en masterexamen i Design från Samara State Architectural University år 2011. Idag verkar hon som konstnär och har bland annat ställt ut på MuVIM i Valencia, Spinach Gallery i London, Uppsala Konstmuseum och Galleri Heike Arndt i Berlin och Kettinge.

VERNISSAGE
25 SEP 17.00 – 20.00

(OBS! Under vernissagen är ingången till galleriet endast öppen på baksidan av AF-Borgen, mittemot Kulturen.)

UTSTÄLLNINGSPERIOD
25 SEP – 23 OKT 2015

4 VÅN AF-BORGEN
ÖPPET TIS-FRE 15-18

KONTAKT
Josefin Granetoft
+46 766 30 93 48
Leo Svensson
+46 760 46 49 12
Indra Nordius
+46 730 83 66 56

galleripictura@gmail.com

English:

The exhibition Cycle up! is a manifest declaring that art should step away from consumerism towards creativity and sustainability. Cycle up! only uses found, recycled and handmade materials, such as left over wooden bars, findings from trash bins and second hand fabrics. This project states the artist Anastasia Savinova’s concern about material use and her role in the creative process. Thus, she tries to participate in the process of creation as much as possible, making a shift from “fast art” to “slow art”.

Visually, Savinova often starts out from simple lines and shapes, which are allowed to grow organically, creating new constellations of shapes and colours. At the same time, her work is highly characterized by randomness and spontaneity, as she lets the properties of her found materials control a lot of her work.

Savinova generally builds her artwork around everyday experiences.  She balances many techniques such as photography, collage, drawing, painting, printmaking and sculpture, however, techniques come just to aid in ren­dering of images. She never thinks about holding on to “her style”, and she likes to experiment with forms, meanings and materials to make things happen and ideas acquire “flesh”.

Anastasia Savinova (born 1988) was born in Sverdlovsk, USSR, but today lives and works in Uppsala, Sweden. Originally an architect, she holds a Master of Arts in Design from Samara State Architectural University. Today she works as an artist and has exhibited (in selection) at MuVIM in Valencia, Spinach Gallery in London, Uppsala Konstmuseum and Galleri Heike Arndt in Berlin and Kettinge.

OPENING
25 SEP 17.00 – 20.00

(Please note: During the opening, the entrance to the gallery will only be open in the back of the building, opposite to Kulturen.)

EXHIBITION
25 SEP – 23 OKT 2015

AF-BORGEN FLOOR 4
OPEN TUE-FRI 15-18

 CONTACT
Josefin Granetoft
+46 766 30 93 48
Leo Svensson
+46 760 46 49 12
Indra Nordius
+46 730 83 66 56

galleripictura@gmail.com