PICTURA PÅ KONSTKVÄLL!

View English below

Den 17 oktober deltar Galleri Pictura i Konstkväll Lund genom att hålla extra öppet i galleriet mellan 17-22.

Under dagen kommer vi även hålla en workshop med vår aktuella konstnär, Anastasia Savinova. Här kommer konstnären att berätta om sin arbetsprocess och låta deltagarna testa på att använda och blanda egen färg med naturliga ingredienser.

Anmälan görs i förväg genom att du skickar ett mail till galleripictura@gmail.com och det kostar 20 kr/person att delta, vilket du betalar på plats.

English:

The 17th of October, Pictura will be participating in Konstkväll Lund by keeping the gallery extra open between 17-22.

During the day we will also arrange a workshop with our current artist, Anastasia Savinova. Here, the artist will share som of her work process and let the participants try out mixing their own paint using only natural ingredients, as well as making their own artworks.

To participate, please email in advance to galleripictura@gmail.com. To cover our material costs, we will also ask for a small fee of 20 SEK/person.