MALIN BERNALT / BODY OF VIOLENCE / 30 OKT – 27 NOV

Please view English below

I sina tidigare arbeten, War as an Abstraction och This is not my Revolution, har Malin Bernalt arbetat med den immateriella verkligheten av krig för dem som inte har upplevt det. I sitt senaste projekt har hon fokuserat på den fotografiska skildringen av krig och våld från ett mänskligt perspektiv. Bernalt har intervjuat personer från olika krigsläger på Västbanken, såsom Kafr Qaddum, Ramallah, Dheishea Flyktingläger och Tulkarm.

Genom att fotografera föremål från deras vardagliga liv såsom en luvtröja, brända däck eller en käpp, vill Bernalt visa hur militärt våld påverkar civila människor och deras liv. Genom sin fotografiska metod isolerar hon dessa objekt med en svart duk för att visa på ett nytt sätt hur människor kan framställas när de lever under en konflikt, som krig. Genom att framställa dessa objekt på detta vis får betraktarna en mer personlig uppfattning av människor.

Meningen med dessa fotografiska objekt är att provocera fram det väsentliga i att vara människa. Vad gör våld på människor? Hur kan tiden läka såren? Hur kan vi förstå krig – den mest omänskliga av mänsklig verksamhet?

Malin Bernalt är född 1988 i Sverige. Hon har sedan 2008-2015 studerat bland annat fotografi, både i Sverige men också i Indien och Storbritannien. Hennes verk har ställts ut framförallt i Sverige men också Storbritannien. 2013 tilldelades hon Victor-stipendiet från Hasselbladsstiftelsen.

VERNISSAGE
30 OKT 17.00 – 20.00

UTSTÄLLNINGSPERIOD
30 OKT – 27 NOV 2015

4 VÅN AF-BORGEN
ÖPPET TIS-FRE 15-18

KONTAKT
Estelle Nyström
+46 709 52 78 27

Ilda Kahrimanovic
+46 760 86 46 65

galleripictura@gmail.com 

English:

In her earlier works, War as an Abstraction and This is not my Revolution, Malin Bernalt has worked with the intangible reality of war for those who have not experienced it. In her latest project, she has focused on the photographic depiction of war and violence from a human perspective. Bernalt has interviewed people from various war camps in the West Bank, such as Kafr Qaddum, Ramallah, Refugee Camp Dheishea and Tulkarm.

By photographing objects from their everyday life, as a hoodie, burned tyres or a cane, Bernalt wants show how military violence affect civilians and their everyday lives. Through her photographic approach she isolates these items with a black cloth to show a new way how people can be perceived when they live under a conflict, such as war. By producing these items in this way the viewers get a more personal view.

The meaning of these photographic object is to provoke the essence of being human. What does violence do to people? How can time heal the wounds? How can we understand war – the most inhumane of human activity?

Malin Bernalt was born 1988 in Sweden. She has studied photography from 2008-2015, both in Sweden but also in India and the UK. Her works have primarily been exhibited in Sweden and the UK. 2013 she won the Victor Fellowship from the Hasselblad Foundation.

OPENING
30 OCT 17.00 – 20.00

EXHIBITION
30 OCT – 27 NOV 2015

AF-BORGEN FLOOR 4
OPEN TUE-FRI 15-18

CONTACT
Estelle Nyström
+46 709 52 78 27

Ilda Kahrimanovic
+46 760 86 46 65

galleripictura@gmail.com