Framtidsvisioner för Pictura

Galleri Pictura har en lång historia av galleriverksamhet med ett självständigt galleri och ett stort antal utställningar. Vi har haft kontakt med konstnärer både i och utanför Sverige, planerat och byggt utställningar och dessutom hållit galleriet öppet för besökare under vardagar. Denna verksamhet har sedan en längre tid tillbaka drivits helt ideellt av studenter vid Lunds universitet.

Av flera anledningar är det inte möjligt för oss i Pictura att driva denna typ av verksamhet längre. Därför väljer vi nu att avveckla vårt galleri på AF-borgen som vi har haft under hösten, sedan vi fick lämna vårt tidigare galleri på Universitetshuset. 

Vi vill dock inte titta tillbaka på det som har varit, utan istället blicka fram mot de möjligheter som nu öppnar sig för Pictura. Vi kommer att fortsätta vara en plattform för studenter vid Lunds universitet som är intresserade av samtidskonst och som vill få praktiska erfarenhet av att arbeta med kultur. Vi kommer fortsätta arrangera utställningar, performance, filmvisningar och andra arrangemang i friare former än vad som varit möjligt för oss tidigare. Vi kommer också att i större utsträckning samarbeta med andra föreningar och institutioner, både för att nå ut till en större publik och också för att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper med andra aktörer i Lund och Malmö.

Vår vision är att bli en ännu bättre förening, med större frihet och mångsidighet, som gör att vi kan arbeta med samtidskonst i många olika former.

Vi hoppas att ni som har varit med oss länge ser fram emot detta lika mycket som vi gör!