Bli aktiv i Pictura!

Är du intresserad av konst och kultur? Nu söker Galleri Pictura nya aktiva som vill vara med och driva vår verksamhet under hösten!

Galleri Pictura är en studentdriven konstförening med inriktning på samtidskonst. Vi driver en ideell verksamhet och arrangerar utställningar, performance, samtal och andra konstnärliga arrangemang. Vi håller även en öppen workshop i modellteckning och medlemsaktiviteter som bokcirklar, utflykter och guidade konstvisningar.

Styrelseposter att söka för hösten 2016- våren 2017:

 Ordförande
Som ordförande engagerar du dig i stora och små frågor i föreningen. Du är insatt och aktiv i alla delar av Picturas verksamhet, kallar till möten och samarbetar med övriga styrelsen och medlemmar.

Vice ordförande
Ordförandens högra hand! Jobbar med olika uppgifter i styrelsen, utifrån eget intresse och för att driva verksamheten framåt.

Kassör
Som kassör har du ansvar för hela föreningens ekonomi. Du håller koll på vår budget, tar hand om fakturor och deklaration.

Sekreterare
För protokoll för alla våra möten och gör dessa tillgängliga för resten av föreningen. Ett roligt arbete som gör att du snabbt blir involverad i Pictura!

Ledamot

Ansvarsposter att söka för hösten 2016:

Aktivitetsansvarig
Picturas roligaste ansvarspost! Som aktivitetsansvarig är du ansvarig för att ordna visningar, utflykter, middagar och fester med Pictura, allt utifrån ditt och andra medlemmars intresse.

Arkivarie
Arbetar med föreningens dokumenthanteringsplan för att spara och arkivera våra handlingar. Här finns stora möjligheter att utveckla vårt arbete och att utforma det som du vill!

Webbansvarig och grafiker
Uppdaterar alla våra kanaler utåt och ser till att Pictura hörs och syns för allmänheten, på vår hemsida, sociala medier och i tryck.

Vid intresse, skicka en kortare presentation om dig själv, vilken post du söker och vad du vill göra i Pictura. Tidigare erfarenhet eller kunskap är inget krav – det viktigaste är din tid och ditt engagemang! Frågor och ansökan skickas till galleripictura@gmail.com. Ansökan ska vara inne senast 10 maj.

Vi ser fram emot ditt engagemang!