Konstintresserad och vill vara med och driva Galleri Pictura?

Konstintresserad och vill vara med och driva Galleri Pictura? Nu söker vi nya styrelsemedlemmar inför hösten 2017!

Galleri Pictura är en studentdriven konstförening vid Lunds universitet med inriktning på samtidskonst. Vi arrangerar exempelvis utställningar, performance, filmvisningar och andra konstnärliga arrangemang under fria förutsättningar.

Att engagera sig i Pictura är inte minst en unik chans att som student få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, knyta värdefulla kontakter och att få praktisk erfarenhet av att arbeta med konst.

Styrelseposter att söka för hösten 2017-våren 2018:

Ordförande

Som ordförande har du som yttersta uppgift att driva föreningen framåt. Du är insatt och aktiv i alla delar av Picturas verksamhet, kallar till möten och kommunicerar med styrelsen, medlemmar och allmänheten.

Vice ordförande

Vice ordförande förväntas arbeta aktivt med olika delar av föreningens verksamhet och att vid behov agera i ordförandes ställe. Det kan både röra administrativa uppgifter och att driva projekt. En mycket flexibel men viktig styrelsepost!

Kassör

Som kassör har du ansvar för föreningens ekonomi. Du håller koll på vår budget, tar hand om fakturor och deklaration. En oerhört viktig post där du garanterat får med dig massor praktiska färdigheter!

Sekreterare

För protokoll för alla våra möten och gör dessa tillgängliga för resten av föreningen. Ett roligt och viktigt arbete som gör att du snabbt blir involverad i Pictura!

Ledamot

Som ledamot är du med och fattar viktiga beslut i styrelsen och hjälper till med olika uppgifter som kan dyka upp, allt från att svara på mejl till att vara med och genomföra arrangemang.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka en kortare presentation av dig själv (max 1 sida), vilken post du söker och vad du skulle vilja göra i Pictura. Vi kräver ingen särskild tidigare erfarenhet eller studiebakgrund, så länge du är engagerad och beredd att avsätta tid för att jobba med Pictura. Alla styrelseposter väljs för ett år framåt och utses av årsmötet den 16 maj.

Frågor och ansökan skickas till galleripictura@gmail.com. Ansökan ska vara inne senast 7 maj.