Terminsmöte

Välkommen till Galleri Picturas terminsmöte HT19!

Terminsmötet hålls på onsdag den 9:e oktober kl 17.15 på LUX , sal B152 (Helgonavägen 3, Lund). Sal kommer publiceras inom kort. Alla medlemmar och övriga intresserade är varmt välkomna, men för att ha rösträtt eller nomineras till styrelsen måste en ha betalat medlemskap till Pictura före mötet.

Under terminsmötet kommer vi gå igenom höstterminen och berätta om höstens inplanerade aktiviteter. Vi kommer även utlysa nya styrelse- samt ansvarsposter. För närvarande söker vi

– Vice ordförande
– Kassör
– Sekreterare (styrelsemedlem)
– Styrelsemedlem
– Kommunikationsansvarig

Dagordning:
https://docs.google.com/document/d/1UYDP3cZYbycuz_Qq69bab2VJ6rJjA13fRb7obuyzh44/edit?usp=sharing

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Welcome to the semester’s meeting with Galleri Pictura!

The meeting will be held on Wednesday the 9th of October at 17.15, at LUX, B152 (Helgonavägen 3, Lund). Specific local TBA. All members and interested are welcome, but to be able to vote or become a member of the board you have to be a member.

During the meeting, we will go through the last semester’s activities and plan for this one, as well as elect new board members. We also seek new members willing to take care of our social media and homepage. This position doesn’t require becoming a board member.

The posts available are

– Vice President
– Cashier
– Secretary (member of the board)
– Board member
– Webb/ social media responsibility

Agenda for the meeting:
https://docs.google.com/document/d/1UYDP3cZYbycuz_Qq69bab2VJ6rJjA13fRb7obuyzh44/edit?usp=sharing