Ett samtal med… Andreas Nilsson: Intendent vid Moderna Museet Malmö

”Jag har alltid varit intresserad av konst, men det var inget självklart yrkesval”

Jag möter upp intendent Andreas Nilsson utanför entrén till Moderna Museet Malmö, byggnaden som han förknippar som sin arbetsplats. För en konststuderande kan en institution som Moderna Museet verka mer som en dröm än verklighet. I min omgivning har jag lagt märke till en slags humoristisk hopplöshet inför efterkommande tid bortom universitetets trygghet. En företeelse som nästan är lika förekommande som den entusiasm vi delar inför konsten. Med detta i åtanke har jag bestämt mig för att bidra med något, om än litet, som kan bygga en bro och tillföra inblick samt en dos tillförsikt inför framtiden. 

Vi sätter oss ner på gården framför Leif Bolters Pulserande Koordinatsystem och inleder intervjun. Min första fråga till Andreas blir hur det kommer sig att han hamnade på Moderna Museet. ”Jag har alltid varit intresserad av konst, men det var inget självklart yrkesval” svarar han, sedan följer en kort paus innan han fortsätter. Det var som utställningsvärd på Berlinbiennalen 2006 som Andreas i praktiken insåg att arbetet med konst var givande och något han ville ägna sig åt professionellt. Dessförinnan hade han bland annat skrivit kulturkritik i Tyskland och varit involverad i klubbvärlden hemma i Sverige där arbetet ofta innebar samarbeten med konstnärer. Efter att ihop med annat ägnat sig åt studier i museologi och cultural studies hamnade Andreas via en praktikplats på Dunkers kulturhus i Helsingborg. På deras konstavdelning stannade han därefter i två år. I 2009 sökte han sig vidare till ett ännu inte invigt Moderna Museet Malmö, och sedan dess har han blivit kvar. 

Till studenter med ambition om att i framtiden arbeta med konst och kultur betonar Andreas bland annat lärdomen i att se på konst så ofta det går samt de möjligheter en praktikplats kan erbjuda. ”Var även beredd att frilansa, det kanske inte alltid är en så säker inkomstkälla men kan öppna nya dörrar. Min första utställning organiserade jag faktiskt på Pictura, och därefter presenterade jag och några vänner utställningar med inbjudna konstnärer i våra lägenheter och på konstnärsdrivna gallerier i Malmö”. 

Rollen som intendent varierar mycket från plats till plats. På ett något mindre museum som Moderna Museet Malmö får Andreas arbeta med en mängd olika uppdrag relaterade till utställningens uppkomst, utformning och genomförande. Kreativiteten får ta plats i vardagen, särskilt när det gäller att komma med idéer till nya utställningar eller finna lösningar i utförandet av dem. Som intendent sköter Andreas dessutom rent administrativa uppgifter som att ha kontakten med långivare vid inlån av konst. Jag undrar om det finns stunder han uppskattar mer i arbetet med att utforma en ny utställning? ”Med ett nytt projekt är nog idéfasen extra givande, då man konkretiserar själva idén och gör research samt inleder diskussionerna med inblandade konstnärer” svarar Andreas. Han framhåller även de sista veckorna innan öppning som en särskilt givande period. ”Slutskedet är också berikande, då installation eller hängning ska justeras och de sista besluten behöver fattas. Det är stressigt, men oftast en positiv stress”. 

Ett annat initiativ som Andreas engagerar sig i är KHMxMMM, en föreläsningsserie i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö där internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer medverkar. ”Samarbetet med Malmö konsthögskolas föreläsningskommitté innebär att vi ger impulser åt varandra i ett kreativt utbyte av erfarenheter och perspektiv. För besökarna erbjuder föreläsningsserien en unik möjlighet att få lära känna intressanta och aktuella konstnärskap, och fungerar även som ett komplement till den ordinarie utställningsverksamheten”. Föreläsningarna är öppna för alla och under hösten gästar den New York baserade konstnären Dora Budor, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung- frilansande curator, författare och biotekniker samt Lea Porsager som i november öppnar sin första stora separatutställning i Sverige på Moderna Museet Stockholm.  

Innan vi går skilda vägar igen frågar jag Andreas om vad som motiverat honom att stanna på Moderna Museet i dessa år. ”Det måste vara möjligheten att arbeta i närhet till konsten. Med risk för att låta klyschig betyder konst mycket för mig. Att vara där för konstnärerna och realisera deras idéer involverar mig personligen. Jag tror att för många av oss flyter privatlivet och yrkeslivet mer eller mindre ihop, med vernissager och resor och annat”. Här följer en paus och jag reflekterar över att jag själv finner igenkänning i det Andreas beskriver. En grupp promenerar ut genom dörrarna till museet och sedan förbi där vi sitter, de talar engagerat om utställningen de nyss bevittnat. ”För mig är det bara givande, konsten har gett mig så mycket” tillägger han tillslut.

Info: Andreas Nilsson intervjuad av Erika Alm 15 september 2020

KHMxMMM: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/aktiviteter/artist-talks-khm-x-mmm/