Årsmöte

21586219_10213351726324273_600707567_n

Välkommen till Picturas årsmöte!

Årsmötet kommer hållas 15 maj kl. 16.00-18.00 på LUX (Helgonavägen 3, Lund) sal C215. Alla medlemmar och intresserade är varmt välkomna, men för att ha rösträtt eller nomineras till styrelsen måste du betalt medlemskap till Pictura före mötet. Har du ett eget förslag som du vill att årsmötet beslutar om, skicka det till oss senaste en vecka före mötet.

Under terminsmötet, som kommer hållas på svenska och engelska, kommer vi att summera den gångna terminen och planera för våren.

Dagordning: https://docs.google.com/document/d/1-jXEHM_5kNW30Kk7FsDnbXj7ZMLWvHQbvxhAzuTv2mU/edit

Ansök till styrelsen!

Pictura söker: https://drive.google.com/file/d/1RP4ruNhQUIR8j4Fi4DtXy93p7jp-gqi-/view?usp=sharing

Under mötet kommer vi även utse nya styrelsemedlemmar. Vi är i stort behov av fler aktiva för att kunna fortsätta driva Pictura, så om du också vill se fler utställningar, workshops, utflykter, filmvisningar, m.m. i Picturas regi under 2018-2019 – sök en styrelsepost! Det spelar ingen roll om du tidigare varit aktiv i Pictura, alla intresserade är varmt välkomna att söka.

För att ansöka till styrelsen: skicka ett kort meddelande om vilken styrelsepost du är intresserad av och varför. Deadline 14 may. Mejla oss gärna för mer information!

Inte säker på om du vill ansöka om en styrelsepost, men fortfarande intresserad av Pictura? Kom på årsmötet ändå och hjälp oss välja de nya posterna och sätta agendan för nästa år!

Sök en styrelsepost och ta chansen att påverka Pictura kommande år!

——————

Welcome to Pictura’s end of year meeting!

We are inviting all members to join us on May 15 at 16:00-18:00 at LUX, (Helgonavägen 3, Lund), room C215. Everyone is welcome to attend the meeting, but in order to vote or be nominated for the board, you need to have paid the membership fee to Pictura before the meeting. If you want the meeting to decide on a proposal, please send the text to us at least a week before the meeting.

Gallery Pictura is a space for the students to practice organizing cultural events and share about their interests for contemporary art. It is a great opportunity to learn professionally and to meet people working in the cultural field. And even more, it can be really fun when you organize an event and people enjoyed it and you can make new friends.
During the meeting, which will be held in Swedish and English, we will summarize this semester and plan ahead for next year.

Agenda: https://docs.google.com/document/d/1-jXEHM_5kNW30Kk7FsDnbXj7ZMLWvHQbvxhAzuTv2mU/edit

Apply for the board!

Pictura looks for new members: https://drive.google.com/file/d/1RP4ruNhQUIR8j4Fi4DtXy93p7jp-gqi-/view?usp=sharing

We really need more people if we want to keep on going next semester. If you enjoyed our events this year, exhibitions, workshops, excursions, screenings, and you would like to have more for 2018-2019, please consider joining us! We need your help to make it possible. The more people join, the more we can share the tasks.

To apply: please send us a short statement on which position you are interested in and why, deadline 14 May. Please get in touch for more info!

Not sure if you will have enough time to invest to become a board member? Please join the meeting anyway to help us elect the board and to help us set the agenda
of next year!

Please join us to elect a new board and shape the organization’s future!

Under Konst-ruktion – att tänka kanonkritiskt

Vilka konstnärer har hyllats genom historien och vilka har glömts bort? Vem bestämmer över vad som är ett ”mästerverk” eller vem som är ett konstnärligt ”geni”?

I en föreläsning och workshop med Historielabbet kommer vi att titta närmare på kanon inom konsthistorien och hur den kan kritiseras, för att istället lyfta fram bortglömda konstnärer och konstverk. Hur kan konsthistorien breddas, istället för att begränsas?

Historielabbet – gör om, gör rätt! (Karin Annebäck och Sofia Landström) arbetar för en mer inkluderande historieskrivning. De vill synliggöra den maktstruktur som har format den västerländska konsthistorien och lyfta fram nya perspektiv på historien. Mer om Historielabbet finns på www.historielabbet.com.

Föreläsningen arrangeras av Galleri Pictura och SAK Ung.

Galleri Pictura är en studentdriven konstförening vid Lunds universitet med inriktning på samtidskonst.

SAK UNG är nationellt nätverk för unga som är intresserade och vill engagera sig i samtidskonsten. Det krävs ingen tidigare erfarenhet för att vara med, bara ett intresse!

Filmvisning: Ways of Seeing by John Berger

Galleri Pictura invites you to their new film screening on Monday 19/2 at 17:30, room C126.

‘Ways of Seeing’ is a 1972 television series consisting of 30 minute long episodes created chiefly by writer John Berger. It was broadcasted on BBC Two in January 1972 and it questioned the way we look at images in Western society. It is a classic among visual culture and art history and we thought it would be fun to watch and discuss it together.

It will also be a great introduction for our next event ‘Föreläsning med Historielabbet’ on 27/2.

Welcome!

ZINE Workshop with Galleri Pictura

On Saturday the 10th Galleri Pictura invites you to join our very first Zine-workshop of 2018! Our intention is that during the day everyone attending will make their own zine page of the provided material and at the end of the day all of the pages will be scanned and made into a one complete digital zine.

The theme we have chosen for the zine is DREAM:
• A series of thoughts, images, and sensations occurring in a person’s mind during sleep.
• A state of mind in which someone is or seems to be unaware of their immediate surroundings.
• A cherished aspiration, ambition, or ideal.
• An unrealistic or self-deluding fantasy.

What was your dream last night? What are your dreams for the future? What do you daydream about? What is a dream?

And to answer your question what a zine is:
“A zine is usually a non-commercial, non professional publication, kind of
like a magazine but with a twist. The main difference between a magazine
and a zine is that zines are not out there to make a profit but, rather, to add
other, often unheard voices into the mix. Zines are usually made out of
interest and passion and are often self-published by the writer/artist/creator.
Typically zines are made using collage techniques and are then photocopied
since these are means available to almost everyone.”

Varmt välkomna på filmvisning av Marina Abramovic’s ‘The Artist is Present’

17:15, Nov. 23, LUX sal C126. Vi har valt att vissa Abramovic film som koppling till exkursionen till Louisiana vi gjorde tidigare i höst där vi såg Abramovics “The Clenaer”. Oavsett om ni var där eller inte så är ni varm välkomna att se dokumentären som följer Abramovic när hon förbereder sig för sin utställning på The Museum of Modern Art i New York 2012 “The Artist is Present”. Från 17 så bjuder vi på popcorn och startar filmen. Efteråt så är ni välkomna att stanna för diskussion om filmen och även att diskutera Abramovics utställning på Louisiana, alla är välkomna med frågor.