Picturas historia

Svenska | English

Konstföreningen Skånska konstmuseum startades 1861. Verksamheten drevs då av anställda vid Institutionen för Konstvetenskap och ibland i samarbete med Akademiska Föreningen. Den konstsamling AF idag förfogar över rekvirerades under denna tid. Under 1970-talet låg föreningen under flera år i dvala tills den nystartades av studenter 1981 under namnet Pictura. Sedan dess har konstföreningen och galleriet varit studentdrivet.

Under föreningens historia har ett flertal namn ställt ut, bland andra Pablo Picasso, Edvard Munch, Henri Matisse, Marc Chagall, Siri Derkert, Bengt Orup, Imaginisterna (CO Hultén, Gösta Kriland, Anders Österlin), Olle Baertling, Gösta Adrian Nilsson (GAN), Ola Billgren, Gert Aspelin, KG Nilson, Sture Johannesson, Kjartan Slettemark, Situationister / Drakabygget (Jørgen Nash, Hardy Strid, Jens Jørgen Thorsen, med flera), Ib Geertsen, Wallda-gruppen (Stig Sjölund, Max Book, Eva Löfdahl), Dorthe Dahlin, Vassil Simittchiev, Carlos Capelán, Marianne Andersson, Björn Stern, Leif Holmstrand, Petter Pettersson, Jonas Liveröd, och Cecilia Westerberg.

Bland tidigare aktiva i föreningen kan ett flertal nämnas, bland andra Oscar Reutersvärd, Elisabet Haglund (Skissernas museum), Åsa Nacking (Lunds konsthall), John Peter Nilsson (Moderna museet), Eva-Lena Tholin (Anders Tornberg Gallery, Elastic Gallery), Emma Reichert och Elena Tzotzi (Signal), Marianna Garin (frilans) och Susanne Lindblad (Tjörnedala Konsthall).

Tillbaka till föregående sida