Kontakt

Svenska | English

E-mail:

galleripictura@gmail.com

Kontor och möteslokal

LUX A017 (källarplan),
Helgonavägen 3, Lund

Postadress

Galleri Pictura,
Inst. för kulturvetenskaper,
BOX 192, 221 00 Lund

Styrelse HT21-VT22

Ordförande

Silja Koskinen

Vice ordförande

Ebba Nilsson

Kassör

Siri Samuelsson

Sekreterare

Elton Wååg

Ledamot

Erika Alm

Website

Inte ännu tillsatt

Ledamot

Inte ännu tillsatt

Tillbaka till föregående sida