Kontakt

Svenska | English

E-mail:

galleripictura@gmail.com

Kontor och möteslokal

LUX A017 (källarplan),
Helgonavägen 3, Lund

Postadress

Galleri Pictura,
Inst. för kulturvetenskaper,
BOX 192, 221 00 Lund

Styrelse HT17-VT18

Ordförande

Ebba Nilsson Månsdotter
ebbalinneanils(@)gmail.com

Vice ordförande

Tora Hammer

Kassör

Rebecka Berggren

Sekreterare

Silja Koskinen

Kommunikation

Frida Rosin

Website

Inte ännu tillsatt

Ledamot

Lovisa Broberg

Tillbaka till föregående sida